Contact | 036 - 750 1777

Over Key ResultDoelstelling

De coöperatie heeft ten doel de bedrijfsvoering van de in de coöperatie deelnemende partijen te bevorderen. Dit vindt plaats door:

  • het ontwikkelen van producten en diensten;
  • het voeren van marketing activiteiten;
  • het ontwikkelen van een kwaliteitslabel;
  • het borgen van accreditaties en kwaliteitssystemen;
  • het centraal regelen van administratie, inkoop en logistiek;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gezamenlijke trainings- en adviesactiviteiten te ontwikkelen.
De coöperatie Key Result U.A. is een initiatief van: Key Result B.V., Eye4Improvement & Management Consulting Solutions.