Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementAgilePM Foundation Examen

Agile is hot. Agile Project Management als methodische aanvulling op PRINCE2 staat dan ook volop in de belangstelling. En niet voor niets. Agile Project Management is een uitstekende aanvulling op PRINCE2. Voor ieder die projectmanagement als vakgebied ziet is certificering een logische stap.

Het Agile Project Management Foundation examen toetst uw kennis en begrip van de Agile Project Management-methodiek. Key Result is de eerste door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie in Nederland en biedt het officiële examen aan als optie ter afronding van de Foundation training.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het AgilePM Foundation examen afleggen en u heeft een AgilePM Foundation cursus gevolgd via Key Result of LOI.

Het examen

Het AgilePM Foundation examen bestaat uit 50 multiple choice vragen van elk 1 punt. U slaagt voor het examen wanneer u minimaal 25 (50%) van de 50 punten heeft gescoord.

Het examen is 'closed book'. Het gebruik van hulpmiddelen is niet toegestaan.

Duur

Het examen AgilePM Foundation duurt 40 minuten. Na afloop van het examen heeft u direct de uitslag

Kandidaten met dyslexie kunnen vooraf extra examentijd aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Legitimatie

U bent verplicht zich voor aanvang van het examen te legitimeren. Alleen een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt geaccepteerd.