Contact | 036 - 750 1777

Project- & Programma ManagementAgilePM Practitioner Examen

Agile is hot. Agile Project Management als methodische aanvulling op PRINCE2 staat dan ook volop in de belangstelling. En niet voor niets. Agile Project Management is een uitstekende aanvulling op PRINCE2. Voor ieder die projectmanagement als vakgebied ziet is certificering een logische stap.

Het AgilePM Practitioner examen toetst uw inzicht en vermogen om de AgilePM-methodiek effectief toe te passen op de praktijk. Key Result is de eerste door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie in Nederland.