Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementAgilePM Practitioner Examen

Agile is hot. Agile Project Management als methodische aanvulling op PRINCE2 staat dan ook volop in de belangstelling. En niet voor niets. Agile Project Management is een uitstekende aanvulling op PRINCE2. Voor ieder die projectmanagement als vakgebied ziet is certificering een logische stap.

Het AgilePM Practitioner examen toetst uw inzicht en vermogen om de AgilePM-methodiek effectief toe te passen op de praktijk. Key Result is de eerste door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie in Nederland.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het AgilePM Practitioner examen afleggen en u heeft een AgilePM Practitioner cursus gevolgd via Key Result.

Het examen

Het AgilePM Practitioner examen bestaat uit 4 vragen met elk 20 deelvragen. Iedere deelvraag is 1 punt waard. De vragen zijn van het type OTE (objective testing): speciaal samengestelde complexe multiple choice vragen die betrekking hebben op een bijbehorende projectscenario.

Uitsluitend het gebruik van het officiële Agile Project Management handboek is toegestaan. U slaagt voor het examen wanneer u minimaal 40 punten (50%) van de 80 punten scoort.

Duur

Het examen AgilePM Practitioner duurt 2,5 uur. Na afloop van het examen heeft u direct de uitslag

Kandidaten met dyslexie kunnen vooraf extra examentijd aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Legitimatie

Voor aanvang van het examen moet u zich kunnen legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.