Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementIPMA D Examen

U bent een ervaren projectmanager en wilt uw kennis en kunde bevestigen door middel van certificering. Kies dan voor certificering IPMA Level D.

Het IPMA D certificeringstraject bestaat uit een theorie-examen en een self-assessment. Voordat u zich aanmeldt voor het theorie-examen, moet u een korte zelfassessment hebben ingevuld.

Het theorie-examen toetst uw theoretische kennis van alle aspecten van projectmanagement en het vermogen die kennis toe te passen op voorbeeldsituaties. Voor dit examen gelden geen toelatingseisen.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het examen IPMA D - Theorie afleggen en bent door training en/of zelfstudie voldoende voorbereid op het theorie-examen.

Het examen

Het IPMA D theorie-examen bestaat uit twee onderdelen:

  1. 45 meerkeuzevragen met elk 4 antwoordmogelijkheden (deel 1).
  2. verschillende open vragen die telkens worden ingeleid door een korte casus, waaronder ook enkele rekenvragen (deel 2).

Om te slagen dient u een voldoende te halen: een onafgerond cijfer > 5,50. De weging van de onderdelen is 50:50%. Als u slaagt ontvangt u het deelcertificaat IPMA D – theorie met de vermelding dat u het theoretisch niveau van IPMA D bezit.

Het examen is 'closed book'. Het gebruik van hulpmiddelen - met uitzondering van een eenvoudige rekenmachine - is niet toegestaan. Meer informatie over het examen en het examenreglement vindt op de website van IPMA Certificering Nederland.

Duur

Het IPMA D examen duurt in totaal 3 uur: 60 minuten voor deel 1 en 120 minuten voor deel 2. U wordt verzocht een kwartier voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Kandidaten met een beperking (bv. dyslexie, taal) kunnen vooraf extra examentijd aanvragen. Neem hiervoor contact op met IPMA Certificering Nederland.

De uitslag van het examen wordt uiterlijk 6 weken na het examen schriftelijk bekend gemaakt.

Legitimatie

Voor aanvang van het examen moet u zich kunnen legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.