Contact | 036 - 750 1777

Project- & Programma ManagementMoP Foundation Examen

MoP (Management of Portfolio's) is een relatief nieuwe, gestructureerde en generieke methode voor portfoliomanagement. Het Foundation niveau van deze training is voor iedereen die betrokken is bij portfoliomanagement (projectmanager, stuurgroep, etc.) en gericht op kennis en begrip. Een MoP certificaat is dan ook een prachtig bewijs van uw expertise op het gebied van het managen van portfolio's.

Het MoP Foundation examen toetst uw kennis en begrip van de MoP-methodiek. Key Result is een door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie.