Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementMoP Foundation Examen

MoP (Management of Portfolio's) is een relatief nieuwe, gestructureerde en generieke methode voor portfoliomanagement. Het Foundation niveau van deze training is voor iedereen die betrokken is bij portfoliomanagement (projectmanager, stuurgroep, etc.) en gericht op kennis en begrip. Een MoP certificaat is dan ook een prachtig bewijs van uw expertise op het gebied van het managen van portfolio's.

Het MoP Foundation examen toetst uw kennis en begrip van de MoP-methodiek. Key Result is een door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het MoP Foundation examen afleggen. En u heeft een MoP Foundation cursus gevolgd via Key Result.

Het examen

Het MoP Foundation examen bestaat uit 50 multiple choice vragen van elk 1 punt. U slaagt voor het examen wanneer u minimaal 25 (50%) van de 50 punten heeft gescoord.

Het examen is 'closed book'. Het gebruik van hulpmiddelen is niet toegestaan.

Duur

Het examen MoP Foundation duurt 40 minuten. Na afloop van het examen heeft u direct de uitslag.

Kandidaten met dyslexie kunnen vooraf extra examentijd aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Legitimatie

U bent verplicht zich voor aanvang van het examen te legitimeren. Alleen een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt geaccepteerd.