Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementMoP Practitioner Examen

MoP is een relatief nieuwe methode op het gebied van portfoliomanagement. Een MoP certificaat is dan ook een prachtig bewijs van uw expertise op het gebied van het managen van portfolio's.

Het MoP Practitioner examen toetst uw inzicht en vermogen om de MoP-methodiek effectief toe te passen op de praktijk. Key Result is een door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie, waardoor u natuurlijk optimaal bent voorbereid op het examen.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het MoP Practitioner examen afleggen en u heeft een cursus MoP Practitioner gevolgd via Key Result.

Het examen

Het MoP Practitioner examen bestaat uit 4 vragen met elk 20 deelvragen van elk 1 punt. De vragen zijn van het type OTE (objective testing): speciaal samengestelde complexe multiple choice vragen die betrekking hebben op een bijbehorende projectscenario. U slaagt voor het examen wanneer u minimaal 40 (50%) van de 80 punten heeft gescoord.

Het examen is 'open book'. Uitsluitend het gebruik van het officiële MoP handboek is toegestaan.

Duur

Het examen MoP Practitioner duurt 3 uur. Na afloop van het examen heeft u direct de uitslag.

Voor kandidaten met dyslexie kan vooraf extra examentijd worden aangevraagd. Neem hiervoor contact met ons op.

Legitimatie

U bent verplicht zich voor aanvang van het examen te legitimeren. Alleen een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt geaccepteerd.