Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementMSP Practitioner Examen

MSP is wereldwijd één van de meest gangbare programma management-methoden. Een MSP certificaat wordt dan ook algemeen gezien als bewijs van uw expertise op het gebied van programmamanagement: een 'must-have' voor iedereen die betrokken is bij programma's.

Het MSP Practitioner examen toetst uw inzicht en vermogen om de MSP-methodiek effectief toe te passen op de praktijk. Key Result is een door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het MSP Practitioner examen afleggen. U heeft een cursus MSP Practitioner gevolgd via Key Result.

Het examen

Het MSP Practitioner examen bestaat uit 8 vragen met elk 10 deelvragen van elk 1 punt. De vragen zijn van het type OTE (objective testing): speciaal samengestelde complexe multiple choice vragen die betrekking hebben op een bijbehorende programmascenario. U slaagt voor het examen wanneer u minimaal 40 (50%) van de 80 punten heeft gescoord.

Het examen is 'open book'. Uitsluitend het gebruik van het officiële MSP handboek is toegestaan.

Duur

Het examen MSP Practitioner duurt 2,5 uur. Na het examen ontvangt u direct de uitslag.

Kandidaten met dyslexie kunnen vooraf extra examentijd aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Legitimatie

U bent verplicht zich voor aanvang van het examen te legitimeren. Alleen een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt geaccepteerd.