Contact | 036 - 750 1777

Project- & Programma ManagementMSP Practitioner Examen

MSP is wereldwijd één van de meest gangbare programma management-methoden. Een MSP certificaat wordt dan ook algemeen gezien als bewijs van uw expertise op het gebied van programmamanagement: een 'must-have' voor iedereen die betrokken is bij programma's.

Het MSP Practitioner examen toetst uw inzicht en vermogen om de MSP-methodiek effectief toe te passen op de praktijk. Key Result is een door APMG geaccrediteerde trainingsorganisatie.