Contact | 036 - 750 1777

Project ManagementP3O Practitioner Examen

P3O® (Portfolio-, Programma- en Project Ondersteuning) is de methode die vanuit de Britse overheid is ontwikkeld om de stroom van de vele projecten beter op het strategische plan van de organisatie te richten. Dit zorgt er voor dat we de juiste projecten uitvoeren en dat ze ook de gewenste meerwaarde gaan leveren.

Ben jij betrokken bij het opzetten of werken in een projectmanagement office, programma management office of portfoliomanagement office? Dan is de P3O certificering een 'must have' om de ontwikkeling en groei van de P3O aan te laten sluiten op de behoefte van de organisatie.

Beschrijving

Doelgroep

U wilt het P3O Practitioner examen afleggen en u heeft een P3O Practitioner cursus gevolgd via Key Result.

Het examen

Het P3O Practitioner examen bestaat uit 4 vragen met elk 20 deelvragen van elk 1 punt. De vragen zijn van het type OTE (objective testing): speciaal samengestelde complexe multiple choice vragen die betrekking hebben op een bijbehorende projectscenario. U slaagt voor het examen wanneer u minimaal 40 (50%) van de 80 punten heeft gescoord.

Het examen is 'open book'. Het gebruik van overige hulpmiddelen is niet toegestaan.

Duur

Het examen P3O Practitioner duurt 2,5 uur. Na afloop van het examen heeft u direct de uitslag

Kandidaten met dyslexie kunnen vooraf extra examentijd aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op.

Legitimatie

U bent verplicht zich voor aanvang van het examen te legitimeren. Alleen een geldig(e) paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs wordt geaccepteerd.