Contact | 036 - 750 1777

Project- & Programma Managementmeer gripSuccesvolle projecten hebben één ding gemeen: de organisatie is gecommitteerd aan de projecten en heeft projectmatig en planmatig werken omarmd. Dat vraagt wel dat de organisatie weet welke initiatieven er lopen, wat de beschikbare capaciteit is en welke toekomstige capaciteitsbehoefte er is voor de projecten. De behoefte van het management om meer grip te krijgen op projecten ontstaat vaak door groei van de organisatie of door veranderingen die het al dan niet verplicht moet doormaken. Het krijgen van grip gaat niet vanzelf. Het is een pad van geduld, volharding en van vallen en opstaan. Key Result adviseert en begeleidt u bij dit traject. Van korte ad hoc audits en inventarisaties tot implementatie van projectmatig werken, portfoliomanagement of projectondersteuning.

Auditing

Het uitvoeren van audits is één van de type consulting opdrachten die Key Result uitvoert. Deze audits kunnen betrekking hebben op individuele projecten, maar ook het management van het projectportfolio binnen een organisatie.

Audits kunnen zich ook beperken tot specifieke deelaspecten van projectmanagement of tot het gebruik van een specifieke methodologie. De bekende PRINCE2 Health Check is een voorbeeld uit de laatste categorie.

Projectbeheersing & -besturing

Heeft een organisatie te maken met een veelvoud aan (parallelle) projecten, dan heeft dat onmiddellijk effect op zowel de besturing als de administratieve en communicatieve ondersteuning van de projecten.

De projectmanagers hebben zo een zorg minder en kunnen daardoor meer aandacht schenken aan hun kerntaken: het managen van projecten. Tegelijkertijd krijgt het management betere en eenduidige managementinformatie, waardoor capaciteitsplanning en prioritering eenvoudiger wordt. En dat komt ook de besluitvorming rondom individuele projecten ten goede.

Belangrijk is dat het opzetten van dergelijke ondersteuning niet mag worden onderschat. Factoren zoals acceptatie binnen het bedrijf, cultuur- en organisatieverandering, ontwikkelen van documentatie en informatiestromen, opzetten van nieuwe procedures en werkwijze, ontwikkelen van standaarden en communicatieplannen spelen een belangrijke rol. Bovendien kan het opzetten van een project(en)bureau veel tijd vergen en ten koste gaan van de bestaande productiviteit.

Volwassenheid

Ook organisaties die projectmanagement als vak zien en gewend zijn projecten te denken en werken zoeken continu naar verbetering. Soms omdat de wetgever of de markt daarom vraagt, maar vaker vanuit de interne behoefte en wil om beter, sneller, efficiënter en voorspelbaarder resultaten te behalen.

Hoe doet uw organisatie het op het gebied van projectmanagement? Wat zijn de zwakke punten en wat de sterke? Op basis van het projectmanagement maturity model (PMMM) kan Key Result de prestaties van de organisatie meten en actiepunten voor verbetering identificeren.

Nadat een Quick Scan is uitgevoerd worden op basis van de aanbevelingen de stappen gezet om projectmanagement op een hoger plan te brengen.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op of vraag een vrijblijvende offerte aan.